Półkolonie - zajęcia sportowe w Targowej Górce prowadzone w ramach programu "Nekla na start".

W dniach  od 05.07.10r. do  10.07.2010r. w Szkole Podstawowej w Targowej Górce, w ramach programu "Nekla na start"  odbyły się półkolonie   letnie - sportowe dla dziewcz±t z klas IV - VI S.P. Dziewczęta przychodziły na zajęcia od godz. 8:30 - 11:00. Grupa bardzo chętnie brała udział w zajęciach sportowych, ponieważ odbywały się na ¶wieżym powietrzu. Uczniowie chętnie uczestnicz±  w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego Agnieszkę Kmieciak z pomoc± liderów sportowych: Maria Szczygieł, Damian Nikodem i Magdalena Szałek.                                                                        Program zajęć obejmował: gry i zabawy na wesoło, biegi, skoki, rzuty,  gra w "dwa ognie", "ringo", "unihokeja", w  mini piłkę ręczn±, mini piłkę koszykow±, mini piłkę siatkow±, pokonywanie toru przeszkód na czas itd. W ¶rodę 07.07.2010r. wybrali¶my się z grup± dziewcz±t do Zasutowa gdzie odbyła się rywalizacja międzyszkolna. Brały one udział w następuj±cych konkurencjach:  gra w dwa ognie, gra w palanta.                            Celem było przede wszystkim stworzenie dziewczętom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Na zakończenie najlepsze zawodniczki otrzymały medale, natomiast pozostałe dyplomy oraz drobne upominki.

                                                                                              Agnieszka Kmieciak

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23

 

Ostatnia modyfikacja strony: