NEKLA NA START - http://www.nastart.nekla.pl
Ostatnia modyfikacja strony http://www.nastart.nekla.pl/leagues/voleyball_013.php : 2011-04-13 09:06:01.
 

Szkolna Liga Piłki Siatkowej

W Nekli w Szkole Podstawowej w sobotnie przedpołudnia odbywa się Szkolna Liga Piłki Siatkowej. Pierwsze serie spotkań odbyły się 24.IV. i 01.V. i będą kontynuowane w kolejne soboty maja. Rywalizuje ze sobą siedem zespołów mieszanych, w skład których wchodzą 2 dziewczyny i 2 chłopców z klas V i VI-ych. Gra odbywa się systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów.
Nad organizacją rozgrywek czuwają nauczyciele wychowania fizycznego - Magdalena Najtkowska oraz Mateusz Jackowski, natomiast przebiegiem rozgrywek i sędziowaniem zajmują się Liderzy sportowi -  Małgorzata Waliszka, Magdalena Urbaniak, Dawid Maciejewski i Filip Pawlak.
Po zakończeniu rozgrywek zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i medalami.